ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารจากสมาคม
dot
bulletข่าวสารจากกรมสรรพากร
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletFacebook สมาคมฯ
bulletจดโดเมนเนม
bulletเว็บซื้อขาย
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


รายนามคณะกรรมการสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมัยที่ 21
 


รายนามคณะกรรมการสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมัยที่ 21 (พ.ศ.2560-2561)

 

                                                           สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
                                          รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 21  (พ.ศ.  2560 - 2561)
นายสัก     กอแสงเรือง อดีตนายกสภาทนายความ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 38  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ     10700
  โทร.  0-2434-3321, 0-2424-4562  โทรสาร  0-2433-7851, 0-2433-7853
   
นายโกเมนทร์     สืบวิเศษ 43/18  ซอยเอกชัย  24  (แป๊ะกง)  ถนนเอกชัย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ     10150
  โทร.  0-2415-0754, 0-2416-1148 โทรสาร  0-2415-07540  มือถือ 081-325-5538
   
ดร.ประเสริฐ     ลิ่มประเสริฐ สำนักงานทนายความและการบัญชีประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 118/7-8  ถนนรามคำแหง  ซอย  24  แขวงหัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
  โทร. 0-2318-7710,  0-2318-9219  โทรสาร  0-2318-9217
   มือถือ  081-847-3245
   
อาจารย์ กำธร  สิริชูติวงศ์ 390/81 ถนนฉิมพลี  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   โทร. 081-611-5032
   
ผศ. แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม ที่ปรึกษาคณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 126/1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400
  โทร.  086-800-8650
   
นายพรชัย กิตติปัญญางาม  กรรมการผู้จัดการบริษัท บัญชีกิจ จำกัด
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 87/39 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 63
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทฯ 10110
  โทร.  0-2382-0414
ดร.ถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการบริหาร Harn Engineering
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  อดีตคณบดีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  126/1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400
  โทร.  081-909-2488
   
นายบันเจิด  จริยานุกิจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท  แทมโก้แคปปิตอล  จำกัด
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคนที่ 9
  63/146 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
  โทร.   087-339-9330
   
รองศาสตราจารย์ชุมพจต์ อมาตยกุล อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
  โทร.   081-837-6212
   
ผศ. นายแพทย์มงคล ตั้งเง็กกี่ อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
  โทร. 081-985-2233
   
นางเบญจมาส  อินทรสุขศรี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 5  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงวัฒนา เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10170
  โทร.  088-626-3595
   
พันตรีประชา     ธรรมโชติ สำนักงานเฟื่องทองการบัญชีและทนายความ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 149  ซอยเทียมบุญยัง  ถนนเจริญนคร 14  แขวงคลองต้นไทร
  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ     10600
  โทร.  0-2438-6371-4  โทรสาร  0-2438-3878  กด  200  มือถือ  081-620-8625
   
นางวัลลีย์     หงษ์สวัสดิ์ สำนักงานกรุงเทพการบัญชีและทนายความ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 6  อาคาร  6  ถนนราชดำเนิน  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ    10200
  โทร.  0-2224-1958,  0-2224-1975, 0-2225-0343  โทรสาร  0-2224-1977
  E-mail : bkk_acc@hotmail.com
   
ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ สำนักงานบัญชีและกฎหมายสุวินทวงศ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 516-518  ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา    24000
  โทร. 081-920-1117  (038) 516-071-3  แฟกซ์  (038) 516-070
   
นายทวี  เหมไพบูลย์
สำนักงานเรืองสินการบัญชี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
112/134-5 ซ.เอกชัย 22 ถ.เอกชัย   แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  10150
 
โทร. 0-2416-0710  แฟกซ์  0-2416-0310 
   
นายวิทยา     เนติวิวัฒน์ บริษัท  สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา  จำกัด
นายกกิตติมศักดิ์ 33/35, 33/39-40  อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์  ชั้น  9  ถนนสุรวงศ์
  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ    10500  มือถือ  081-659-9797
  โทร.  0-2236-2334 (7 คู่สาย)  หรือ 0-2233-1666 ต่อ 3910,3950 
  โทรสาร 0-2236-3916        E-mail :  bcvidhya@bcvidhya.com
   
นายวิเชียร     สันติงามกุล สำนักงานไทยสินการบัญชีและกฎหมาย
นายกกิตติมศักดิ์ 212/306-312  ถนนพัฒนาการ  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ    10250
  โทร.  0-2722-0612-5  โทรสาร  0-2321-0822    มือถือ  081-808-1547 
   
นายอนันต์     อัครพุทธิพร สำนักงานอนันต์การบัญชีและทนายความ
นายกกิตติมศักดิ์ 151-153  ซอยสิรินธร  7  กรุงธนสปอร์ตคลับ  ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ     10700
  โทร. 0-2881-9460-5  โทรสาร 0-2424-6445   มือถือ 081-834-2653
   
นายณรงค์     คิ้วไพศาล สำนักงานณรงค์การบัญชี
นายกกิตติมศักดิ์ 44/6-7  อาคารสกุลไพศาล ซอยโชฎึก ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ  10100
  โทร.  0-2236-8738-46, 0-2236-0060   โทรสาร  0-2236-3271, 0-2266-8950
  มือถือ   081-833-2220
   
นายชวินทร์     ลาภพิทักษ์พงษ์ สำนักงานถนอมศักดิ์ทนายความและการบัญชี
นายกกิตติมศักดิ์ 44,46,48,50  ซ.พัฒนาการ 64 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250
  โทร.  0-2722-0429-31โทรสาร  0-2722-1166(ฝ่ายบัญชี)  0-2722-1169(ฝ่ายกฎหมาย) 
   มือถือ 081-207-7999        E-mail :chawinl@gmail.com
   
นางชนิดา   เกตุเอม สำนักงานไทธุรกิจการบัญชี
นายกสมาคมฯ 95  หมู่บ้านภานุวิลลา  ซ.สิรินธร  9  ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ
  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ    10700
  โทร.0-2434-2428 , 0-2881-7835 - 6       มือถือ  085-934-3394
  E-mail : thai_biz_account@hotmail.com
   
นายเกียรติศักดิ์     เขียวนาวาวงศ์ษา สำนักงานเกียรติศักดิ์การบัญชีและทนายความ
อุปนายก  เหรัญญิก 4077-4079  ถนนพระราม  4  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ     10110
  โทร.  0-2392-0862, 0-2391-8782  โทรสาร  0-2390-0454      มือถือ   081-912-3774
   
นายภักดี     กาญจนาวลัย สำนักงานกาญจนกิจ
อุปนายก   1390  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ    10400
  โทร.  0-2693-8969  สายตรง  0-2693-6663  โทรสาร  0-2693-8966
   
นายวิเชียร     เหลืองโกวิท สำนักงานประมวลบัญชีกิจ  และกฎหมาย
อุปนายก 18-20  ซอยสว่าง  5  ถนนสว่าง  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ     10500
  โทร.  0-2233-2854-5, 0-2233-2860 โทรสาร 0-2233-2864   มือถือ 081-913-7388
   
นายมาโนช  กัยวิกัย สำนักงานมาโนชการบัญชี
อุปนายก   97-99  ถนนสุขุมวิท  ซอย  40  พระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ     10110
  โทร.  0-2391-1506,  0-2392-1829  โทรสาร  0-2391-1817  มือถือ 089-666-3198
   
นายประสิทธิ์     เหล่าพิริยวงศ์ สำนักงานประสิทธิ์การบัญชี
อุปนายก 73  อาคารธนธร  ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ    10600
  โทร.  0-2440-1721-3  โทรสาร   0-2440-1727   มือถือ  083-789-2828
   
นายวิชาญ    พิมพ์ประโพธ บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด
อุปนายก   67,69  ถนนเจริญนคร  45  แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ  10600
  โทร. 0-2862-6482,  0-2862-6484-5  โทรสาร 0-2437-5976  มือถือ 081-858-6393
   
นางเสาวคนธ์   คิ้วไพศาล บริษัท  เฟิสท์ บิซิเนส คอนซัลท์  จำกัด
อุปนายก 79/194-6  ซอยภูมิจิต ถนนพระราม  4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   10110
  โทร. 0-2381-5931-4  โทรสาร  0-2381-9488,  0-2381-0987,  0-2381-5933  
  มือถือ  081-812-9395
   
นางชนิศา   คิ้วคชา บริษัท สำนักงานศิริการบัญชี  จำกัด
อุปนายก 88/3  โครงการ ที.ที.เอ็น.อเวนิว  ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี 
   เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ   10120
  โทร.  0-2285-4188-91  แฟกซ์  0-2285-4192  มือถือ 061-551-5454
   
นายสมบูรณ์    บุญรักษ์เจริญ สำนักงานณรงค์การบัญชี
กรรมการ, เลขาธิการ 44/6-7 ซ.เจริญกรุง 31 ถ.เจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ  10100
  โทร.  0-2236-0060  ต่อ  22   โทรสาร 0-2236-3263   มือถือ  081-890-2661
  E-mail : tax3803@hotmail.com
   
นายณัฐพงศ์   นิลสุวรรณากุล สำนักงานสุเชษฐทนายความและบัญชี
กรรมการ, ผู้ช่วยเลขาธิการ 30/1  ถนน ณ ระนอง (คลองเตยนิเวศน์) แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
  โทร. 0-2249-4261 โทรสาร 0-2249-2907  มือถือ  080-579-5558
  E-mail : suchedlaw@gmail.com
   
นายสรสิทธิ์     ธรรมยงค์กิจ สำนักงานชัยกิจการบัญชี
กรรมการ, นายทะเบียน 257/22  ถนนสุขุมวิท  71  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ     10110
  โทร.  0-2391-0027  โทรสาร  0-2711-2248  มือถือ  088-891-9168
   
นายวิรัช   ณรงค์โยธิกุล สำนักงานธงไทยการบัญชีและทนายความ
กรรมการ, ฝ่ายปฎิคม 2/1-2/2  ถนนเกษมราษฎร์ (ตรงข้ามโลตัส) แขวง/เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
  โทร.  0-2240-0454,  0-2249-4720  โทรสาร 0-2249-4714  มือถือ  088-227-7514
  E-mail :  viratch_1@yahoo.com
   
นายกิตติพงศ์     รุ่งเรืองสาร สำนักงานวันชัยการบัญชี
กรรมการ 1103/25-26  ซอยจารุรัตน์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ     10400
  โทร. 0-2253-2250  โทรสาร  0-2253-7539   มือถือ  081-832-7698
  E-mail :  wanchaiaccount@gmail.com
   
นายกำพล   อัครพุทธิพร สำนักงานอนันต์การบัญชีและทนายความ
กรรมการบริหาร 151-153  ซอยสิรินธร  7  กรุงธนสปอร์ตคลับ  ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ     10700
  โทร. 0-2881-9460-5 โทรสาร 0-2424-6445  มือถือ  085-810-2653
  E-mail : usejack@hotmail.com
   
นางดวงพร   นิลสุวรรรณากุล สำนักงานสุเชษฐทนายความและบัญชี
กรรมการบริหาร 30/1  ถนน ณ ระนอง (คลองเตยนิเวศน์) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
  โทร. 0-2249-4261, 0-2249-7858 โทรสาร 0-2249-2907  มือถือ  081-409-0636
   
นายพิพัฒน์     อารีนุกูล สำนักงานสาธุประดิษฐ์การบัญชี
กรรมการบริหาร 661/12  ถนนสาธุประดิษฐ์  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ    10120
  โทร. 0-2294-3910, 0-2294-3930 โทรสาร 0-2295-3074  มือถือ  081-921-5022
   
นางสาวเอมอร     คินขุนทด สำนักงานเอมวัฒนาการบัญชีและธุรกิจ
กรรมการบริหาร 21/679  หมู่ที่  5  ถนนนวมินทร์ 42  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ    10240
  โทร.  0-2138-6541, 0-2734-6476  โทรสาร  0-2138-6542  มือถือ 081-426-9638
   
ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี บริษัท  เอส.วี.พี.คอนซัลติ้งกรุ๊ป  จำกัด
กรรมการบริหาร 1184/30-34  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
  โทร.  0-2561-4000  โทรสาร0-2561-4004  มือถือ  081-913-2531
  E-mail :  svp@svp-group.com
   
พ.อ. กมลชนก   ฉิมชั้น สำนักงานออนเนสท์การบัญชี
กรรมการบริหาร 89/5  ถ.ประชาราษฎร์  2  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800
  โทร. 0-2912-6010  โทรสาร  0-2912-7513    มือถือ  089-120-2899
   
นายสว่าง  สุขโชคสุวรรณ สำนักงานบัญชีกฤษกร
กรรมการบริหาร 40  ซอยสุขุมวิท  65  ถนนสุขุมวิท  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ    10110
  โทร. 0-2391-3726,0-2391-9442 โทรสาร 0-2714-0876    มือถือ  081-859-3340 
  E-mail : fourty69@hotmail.com
   
นายวีระพงษ์   สินธุธาน สำนักงาน วี แอนด์ ซี ออดิท
กรรมการบริหาร 118/289  หมู่ 9 ซอย 10/7 ถนนกาญจนาภิเษก
  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
  โทร. 02-594-4805 ,  02-595-9106 แฟ็กซ์ 02-925-2243 มือถือ 081-503-4135 
   
น.ส.ลัดดา  ลีลาศวัฒนกิจ 95/3  ตรอกโปริสภา  ถ.เจริญกรุง  ซอย 29  แขวงตลาดน้อย
กรรมการบริหาร เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ  10100
  โทร. 087-798-1438
   
นายปุลวิชช์   สามภักดี 441  ซ.โชคชัย 4  ถ.โชคชัย 4  แขวง/เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230
กรรมการบริหาร โทร. 086-990-2227  E-mail: cesparn@gmail.com
   
น.ส. ฐิติวรรณ   เจริญนพกุล 146/82  ถนนทัพพระยา  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
กรรมการบริหาร โทร. 099-914-6914  โทรสาร 038-250-826  E-mail:  thitiwan7@hotmail.com
   
น.ส. ษมธา    สายสกุล สำนักงานบัญชี
กรรมการบริหาร 86  ถ.ราษฎร์พัฒนา  แขวง/เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ  10240
  โทร. 087-618-8139  โทรสาร 02-917-1839  E-mail: orinuan-sai@hotmail.com
   
น.ส.ศันสนีย์  วิชากรกุล 3  ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 15  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120
กรรมการบริหาร โทร. 090-446-3626
   
   
คณะอนุกรรมการ
   
นายวีระพงษ์   สินธุธาน สำนักงาน วี แอนด์ ซี ออดิท
ประธานคณะอนุกรรมการ 118/289  หมู่ 9 ซอย 10/7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-594-4805 ,  02-595-9106 แฟ็กซ์ 02-925-2243 มือถือ 081-503-4135 
   
นายถนอม  เกตุเอม 95  ซ.สิรินธร 9  ถ.สิรินธร  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700
รองประธานคณะอนุกรรมการ โทร. 099-265-6255
ฝ่ายวิชาการ  
   
นางชัฏชลัยย์ นิลสุวรรณากุล 386/20 ซ.ลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ โทร 088-096-6908 
   
นางชุติมา  ศิริผดุงธรรม บริษัท ซีเอ็มวีการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 86/111  ถ.นครอินทร์  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือนนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  โทร. 02-525-4926  E-mail : cmvacc@gmail.com
   
นางนิภา  มากประดิษฐ์ บริษัท เตชินท์-อินทัช การบัญชี และกฏหมาย จำกัด
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 86/79  หมู่  5  ซอยบุญศิริ  ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    11120
  โทร.  0-2960-7786-7,  0-2960-7790  มือถือ 081-988-6149
   
นางจันทร์เจ้า  สุภรรุ่งเจริญ 220/7  ถ.ปัญญาอินทรา  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  
   
น.ส.ลินดา   พัฒนวิทยากุล 8/66  ซ.ลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค)  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  
   
นางจิรกาญจน์   ลาภจิราวัฒน์ บริษัท เอส.ที.เจ. คอนเทนเนอร์ จำกัด
ประธานคณะอนุกรรมการ 8/26 ซอยวัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ฝ่ายกิจกรรม โทร. 086-984-4294
   
นางขนิษฐา  เลิศขจรสุข บริษัท พี เอส พี ขนิษฐา จำกัด
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม 677/5  ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร. 0-2214-4681  โทรสาร 02-611-9830  มือถือ  096-264-4428
   
นางอรนุช  คล้ายวงษ์ บริษั เพ็นต้าเคมี จำกัด
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม 214-216 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  10600
  โทร. 0-2439-1770-1  มือถือ  081-484-3266
   
นางโสภาพรรณ  เหมไพบูลย์ สำนักงานเรืองสินการบัญชี
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม 112/134-5 ซ.เอกชัย 22 ถ.เอกชัย   แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  10150
  โทร.  081-647-9380, 0-2416-0710  แฟกซ์  0-2416-0310 
  E-mail : sophaphun_2006@hotmail.com
   
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
ที่อยู่ :  เลขที่ 4/84-85 อาคารทรีโอการ์เด้น ชั้น 9 ซอยศรีนครินทร์ 38 ถนนศรีนครินทร์ แขวง :  หนองบอน เขต : ประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10250
เบอร์โทร :  02-720-5307-8 โทรสาร 02-720-5308      มือถือ :  ......................
อีเมล : aalthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : aalthai.org

 

www.facebook.com/samakom.aalthai/